Pla Català de l’Esport a l’Escola

La necessitat del Pla

El Govern de la Generalitat de Catalunya va creure necessària la impulsió d’aquest Pla en base a l’anàlisi d’una sèrie de circumstàncies entre les quals podem destacar les següents:

Índex molt reduït de participació de l’alumnat en l’esport escolar
Increment dels hàbits sedentaris i de l’obesitat, amb una incidència preocupant en la població infantil i juvenil
Demanda social creixent en matèria de salut i benestar

Els objectius del Pla

El Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
Més concretament, podem destacar els objectius següents:

Incrementar la participació en activitats físiques i esportives en horari no lectiu de l’alumnat dels centres educatius de primària i de secundària, amb una incidència especial en el col·lectiu de noies.
Aprofitar el gran potencial educatiu i formatiu de les activitats físiques i esportives, cercant la participació per damunt de la competitivitat.
Potenciar la funció integradora i de cohesió social de l’esport escolar, facilitant l’accés de tots els nens i nenes a la pràctica esportiva escolar, i en especial dels nouvinguts.
Contribuir mitjançant la pràctica esportiva a la formació en valors com la tolerància, el respecte als altres i a les regles, la confiança en un mateix, l’esforç de superació, l’autocrítica, l’autonomia, la capacitat de decisió, l’autogestió, la cooperació, el treball en equip, entre d’altres.
Fomentar la pràctica regular d’activitats físiques i esportives i l’adquisició d’hàbits saludables que contribueixin a un millor benestar.
Formar joves en els valors ciutadans mitjançant la seva participació activa en la gestió de les associacions esportives escolars de nova creació.

Els agents del Pla

El desenvolupament d’aquest Pla en el territori fa que sigui necessària la intervenció coordinada de diversos agents, entre els quals podem destacar els següents:

Generalitat de Catalunya, mitjançant els Departaments d’Educació i de Vicepresidència (Secretaria General de l’Esport)
Centres educatius públics i privats
Consells Esportius
Ajuntaments

Els punts claus del Pla

El Pla es basa en una sèrie d’actuacions entre les quals podem destacar les següents:

Creació de les Associacions Esportives Escolars als centres educatius, amb la participació activa dels alumnes de secundària i de la resta de la comunitat educativa (equip directiu i AMPA), així com d’exalumnes o d’altres persones o entitats del barri.
Coordinació de les activitats, per mitjà d’un professor/a del centre educatiu, principalment d’Educació Física (amb incentius com la reducció horària i un complement econòmic).
Col·laboració entre el centre educatiu, l’ajuntament i el consell esportiu corresponent.
Dinamització per part dels líders del centre educatiu o del barri.
Oferta d’activitats físiques i esportives que responguin als interessos i demandes canviants dels nois i de les noies.

Inici/naixement del Pla

Durant el curs 2005-2006 es va portar a terme la fase pilot del Pla en un centenar de centres educatius, majoritàriament públics i de secundària, amb el calendari següent:

Selecció dels centres pilot (gener-abril 2005).
Presentació del Pla Experimental a la premsa, a les diferents entitats implicades i als directors/es dels centres pilot (maig-juny 2005).
Jornada formativa amb els coordinadors/es d’Esport a l’Escola designats/des pels directors/es dels centres pilot (juny 2005).
Enquesta-recopilació de dades dels centres pilot (juny 2005).
Constitució de les Associacions Esportives Escolars (AEE) als centres pilot (juny-setembre 2005).
Formació dels dinamitzadors d’esport a l’escola (líders) dels centres pilot (estada del 5 al 9 de setembre).
Realització de les activitats físiques i esportives en horari no lectiu, per part de l’AEE, l’AMPA o del consell esportiu corresponent (curs escolar 2005/2006).
Valoració de la fase pilot (juny-juliol 2006).

Evolució del Pla

A partir del curs 2006-2007 s’han anat incorporant centres al PCEE en base a uns criteris de prioritat (primer els IES, després els CEIPS i ZER i després els centres concertats) i en funció de les disponibilitats pressupostàries dels departaments implicats.

Implicació dels centres educatius

La implicació dels centres educatius que volen participar en el Pla és la següent :

 

Centres educatius de l’Urgell que formen part del PCEE (2020) 

 • Escola Macià-Companys AGRAMUNT
 • Escola Santa Creu ANGLESOLA
 • Escola Valeri Serra BELLPUIG
 • Escola Jacint Verdaguer TÀRREGA
 • Escola Pia de Tàrrega
 • Vedruna Tàrrega
 • Escola Àngel Guimerà TÀRREGA
 • Institut Ribera del Sió AGRAMUNT
 • Institut Lo Pla d’Urgell BELLPUIG
 • Institut Alfons Costafreda TÀRREGA
 • ZER Guicivervi VILAGRASSA
 • ZER Riu Corb BELIANES
 • ZER Riu Ondara TORNABOUS

 

Les activitats del Consell Esportiu de l’Urgell dins els JEEC

 • Trobada esportiva escolar al parc de Sant Eloi

Trobada de tots els alumnes de la comarca que cursen 6è de primària i 2n d’ESO durant el primer trimestre del curs organitzada amb la col·laboració del seminari de professors d’Educació Física

 • Trobada atlètica dels centres escolars

Trobada d’alumnes dels centres educatius de la comarca normalment al tercer trimestre per practicar algunes proves d’atletisme i conèixer les instal·lacions pròpies d’aquest esport

 • Tardes multiesportives i activitats extraescolars a diferents escoles de la comarca que formen part del PCEE.
 • Formació de monitors i professors d’Educació Física

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
× Com et puc ajudar?